گروه ها

رویال تک

یخ دربهشت سه مخزن سنکوتل GHZ3

رویال تک

GHZ 3

 • مخلوط شدن سیستم بوسیله انتقال ثبت شده آهنربایی
 • بدنه استیل
 • کمپرسور هرمتیک
 • کندانسورر هوایی
 • محافظ اورلود
 • سوییچ امنیتی فشا

یخ دربهشت دو مخزن سنکوتل GHZ2

رویال تک
 • مخلوط شدن سیستم بوسیله انتقال ثبت شده آهنربایی
 • بدنه استیل
 • کمپرسور هرمتیک
 • کندانسورر هوایی
 • محافظ اورلود
 • سوییچ امنیتی فشار
 • محافظ اورلود
 • سوییچ امنیتی فشار
 • فیلتر کندانسور
+
چت آنلاین