گروه ها

رویال تک

اسیاب قهوه فیورنزاتو F4 NANO

رویال تک

دارای فن خنک کننده قوی
دارای کلید روشن و خاموش مجزا
برد الکتریکی (LCD TOUCH)
تنظیم زماندهی اسیاب بر اساس سینگل و دبل

اسیاب قهوه سیدو E7

رویال تک
 • قیف پلی کربناتی
 • محافظ اورلود
 • قطعات با دوام طولانی
 • موتور جدید با بهینه سازی پراکندگی حرارت
 • الیاژ براق
 • موتور کم صدا

اسیاب قهوه سیدو E8

رویال تک
 • قیف پلی کربناتی
 • محافظ اورلود
 • قطعات با دوام طولانی
 • موتور جدید با بهینه سازی پراکندگی حرارت
 • الیاژ براق
 • موتور کم صدا

اسیاب قهوه سیدو E37J

رویال تک
 • قیف پلی کربناتی
 • محافظ اورلود
 • قطعات با دوام طولانی
 • موتور جدید با بهینه سازی پراکندگی حرارت
 • الیاژ براق
 • موتور کم صدا

اسیاب قهوه فیورنزاتو F64EVO

رویال تک
 • دارای فن خنک کننده قوی
 • دارای کلید روشن و خاموش مجزا
 • برد الکتریکی (LCD TOUCH)
 • تنظیم زماندهی اسیاب بر اساس سینگل و دبل

اسیاب قهوه سیدو E7X

رویال تک
 • قیف پلی کربناتی
 • محافظ اورلود
 • قطعات با دوام طولانی
 • موتور جدید با بهینه سازی پراکندگی حرارت
 • الیاژ براق
 • موتور کم صدا
+
چت آنلاین