گروه ها

رویال تک

شربت سرد کن خمره ای sencotel

رویال تک

شربت سرد کن خمره ای سنکوتل برای ترکیب کردن و خنک کردن نوشیدنیهای طبیعی مثل آبمیوه ها یا شیر بادام طراحی شده است. آنها یک کاسه بزرگ،مدور،شفاف، ضد شوک با گرید پلی کربناتی غذایی با گنجایش 19 لیتر دارند.
پدال برای تکان دادن مایع داخل و جلوگیری از ایجاد ته نشین یا فرم رسوب طراحی شده است. فریم استیل دارد.

  • ساختار بدنه استیل
  • دمای نوشیدنی قابل تنظیم
  • محافظ اورلود
  • سطح صدای کمتر از 70 دسی بل

شربت سرد کن سه مخزن sencotel

رویال تک

شربت سرد کن دومخزن و سه مخزن همزن دارسنکتل  برای ترکیب کردن و خنک کردن نوشیدنیهای طبیعی مثل آبمیوه شربت سرد کن برای خنک کردن و مخلوط کردن نوشیدنی های غیر گازدار طراحی شده است .
اکسترا ای : با پدال مخلوط کن ارام برای نوشیدنیهای که نمی توانند در دیسپنسرهای با پمپ اهنربایی نگهداری شوند زیرا انها غلیظ یا رقیق هستند. گنجایش 12 لیتر.
ضد شک،کاسه های پلی کرناتی گرید غذایی.

  • ساختار بدنه استیل
  • مخازن وشیرهای داری گرید غذایی و قابل جا به جایی اسان
  • کمپرسور هرمتیکی

شربت سرد کن دو مخزن sencotel

رویال تک

شربت سرد کن دومخزن و سه مخزن همزن دارسنکتل  برای ترکیب کردن و خنک کردن نوشیدنیهای طبیعی مثل آبمیوه شربت سرد کن برای خنک کردن و مخلوط کردن نوشیدنی های غیر گازدار طراحی شده است .
اکسترا ای : با پدال مخلوط کن ارام برای نوشیدنیهای که نمی توانند در دیسپنسرهای با پمپ اهنربایی نگهداری شوند زیرا انها غلیظ یا رقیق هستند. گنجایش 12 لیتر.
ضد شک،کاسه های پلی کرناتی گرید غذایی.

 

  • ساختار بدنه استیل
  • مخازن وشیرهای داری گرید غذایی و قابل جا به جایی اسان
  • کمپرسور هرمتیکی

 

+
چت آنلاین