گروه ها

رویال تک

اس‍‍‍پرسو ساز رویال DIADEMA

رویال تک
 • جریان مداوم گرما به دلیل دیگ جوشان مس داخلی
 • واحد تعادل گرمایی
 • اهرم کنترل اتوماتیک اب داغ
 • دارای یک خروجی اب داغ
 • متصل به اب شهر

اس‍‍‍پرسو ساز رویال REAL

رویال تک
 • دستگاه مخزنی بدون اتصال به اب شهر
 • مجرای خروج اب داغ
 • سیستم گرمایی الکترونیکی
 • دارای یک لوله بخار
 • ترموستات ایمنی داخلی در صورت خالی بودن مخزن

اس‍‍‍پرسو ساز رویال VITORIO

رویال تک

 

 • جریان مداوم گرما به دلیل دیگ جوشان مس داخلی
 • واحد تعادل گرمایی
 • اهرم کنترل اتوماتیک اب داغ
 • دارای یک خروجی اب داغ
 • 2خروجی بخار
 • فاصله 44 سانتی متری از دهانه تحویل مایع

 

اس‍‍‍پرسو ساز رویال DOGARESSA

رویال تک
 • جریان مداوم گرما به دلیل دیگ جوشان مس داخلی
 • واحد تعادل گرمایی
 • اهرم کنترل اتوماتیک اب داغ
 • دارای یک خروجی اب داغ
 • 2خروجی بخار
 • فاصله 44 سانتی متری از دهانه تحویل مایع

 

اسپرسو تک گروپ SYNCHRO-T2

رویال تک
 • دو عدد لوله استیل بخار
 • مجرای خروج اب داغ
 • لوله بخارتاچ دو جداره Cool Touch
 • ماشین قهوه الکترونیک با دوز اتوماتیک
 • دارای نمایشگر چند منظوره
 • فاصله 40 سانتی متری از دهانه تحویل مایع در مدل های Tall cup
 • روشنایی LED

 

اسپرسو تک گروپ SYNCHRO

رویال تک

 

 • جریان مداوم گرما به دلیل دیگ جوشان مس داخلی
 • واحد تعادل گرمایی
 • اهرم کنترل اتوماتیک اب داغ
 • دارای یک خروجی اب داغ
 • 2خروجی بخار
 • فاصله 44 سانتی متری از دهانه تحویل مایع

اسپرسو تک گروپ TECNICA

رویال تک
 • جریان مداوم گرما به دلیل دیگ جوشان مس داخلی
 • واحد تعادل گرمایی
 • اهرم کنترل اتوماتیک اب داغ
 • دارای یک خروجی اب داغ
 • 2خروجی بخار
 • فاصله 44 سانتی متری از دهانه تحویل مایع

اس‍‍‍پرسو ساز رویال SYNCHRO

رویال تک

 

 • جریان مداوم گرما به دلیل دیگ جوشان مس داخلی
 • واحد تعادل گرمایی
 • اهرم کنترل اتوماتیک اب داغ
 • دارای یک خروجی اب داغ
 • 2خروجی بخار
 • فاصله 44 سانتی متری از دهانه تحویل مایع

 

 

اسپرسو ساز سه گروپ DOGARESSA

رویال تک
 • جریان مداوم گرما به دلیل دیگ جوشان مس داخلی
 • واحد تعادل گرمایی
 • اهرم کنترل اتوماتیک اب داغ
 • دارای یک خروجی اب داغ
 • 2خروجی بخار
 • فاصله 44 سانتی متری از دهانه تحویل مایع

 

اسپرسو ساز رویال TECNICA

رویال تک
 • جریان مداوم گرما به دلیل دیگ جوشان مس داخلی
 • واحد تعادل گرمایی
 • اهرم کنترل اتوماتیک اب داغ
 • دارای یک خروجی اب داغ
 • 2خروجی بخار
 • فاصله 44 سانتی متری از دهانه تحویل مایع

اسپرسو ساز سه گروپ TECNICA

رویال تک
 • جریان مداوم گرما به دلیل دیگ جوشان مس داخلی
 • واحد تعادل گرمایی
 • اهرم کنترل اتوماتیک اب داغ
 • دارای یک خروجی اب داغ
 • 2خروجی بخار
 • فاصله 44 سانتی متری از دهانه تحویل مایع

اسپرسو ساز رویال SYNCHRO T2

رویال تک
 • دستگیره بخار اهرمی
 • دو عدد لوله استیل بخار
 • مجرای خروج اب داغ
 • لوله بخارتاچ دو جداره Cool Touch
 • ماشین قهوه الکترونیک با دوز اتوماتیک
 • دارای نمایشگر چند منظوره
 • فاصله 40 سانتی متری از دهانه تحویل مایع در مدل های Tall cup
 • روشنایی LED

اسپرسو ساز رویال Giove

رویال تک
 • دستگاه مخزنی بدون اتصال به اب شهر
 • مجرای خروج اب داغ
 • سیستم گرمایی الکترونیکی
 • دارای یک لوله بخار
 • ترموستات ایمنی داخلی در صورت خالی بودن مخزن

 

اس‍‍‍پرسو ساز رویال AVIATOR

رویال تک
 • دستگاه قهوه ساز مولتی بویلر الکترونیکی با امکان تنظیم دوز اتوماتیک
 • دارای سیستم روشنایی  هر گروپ و دور دستگاه
 • عایق بندی استاندارد جهت ذخیره انرزی
 • لوله بخار تاچ دو جداره
 • پد لمسی
 • دارای گرمکن الکترونیکی سینی و فنجان ها با قابلیت تنظیم
 • قابلیت خاموش کردن هر کدام از گروپ ها یا دیگ جوشان به تنهایی
 • کلید جهت انتخاب اب داغ چای دمنوش
 • نمایشگر الکتریکی دارای چند عملکرد
 • پر کن الکترونیکی اتوماتیک دیگ جوشان
 • لوله بخار تاچ دو جداره Cool Touch
 • فاصله ۴۲ سانتی متری از دهانه تحویل مایع
+
چت آنلاین